Məlumatların bərpası dedikdə yaddaş qurğularından standard texniki vasitələrin köməyi məlumatların çıxarıma bilmədiyi halda məlumatlər xüsusiləşdirilmiş bilik, bacarıq və avadanlıqlar vasitəsilə kopyalanması başa düşülür.

PITS şirkətinin məlumatların bərpası ilə məşğul olan şöbəsi müştərilərimizin məlumat və bilgilərinin müxtəlif problemli yaddaş qurğularından ən qısa zamandə və yülsək keyfiyyətlə bərpa olunması üçün ən son və müasir texniki metod və avadanlıqlardan istifadə edir.

Hər bir müştərimizin yaddaş qurğuları ilə bağlı olan problemləri fərqli və spesifikdir. PITS şirkəti olaraq biz hər bir müştərimizin probleminə şəxsiləşdirilmiş formada yaxınlaşaraq yaddaş qurğularından məlumatları uğurla bərpa edirik. Məlumat bərpa xidmətlərinin dəyəri bütün müştərilərimiz üçün eynidir. Xidmətlərin dəyəri məlumatın sərt diskdəki həcmindən və ya müştəri üçün əhəmiyyətindən asılı deyildir. Xidmətlərin dəyəri yaddaş qurğularının texniki göstəricilərindən və onlarda yaranmış nasazlıqlardan asılı olaraq dəyişir.

Məlumatlarınızın təhlükəsizliyi və onları məxfi saxlanılması bizim üçün bizim üçün ən əsas məsələdir. Hər bir məlumatın bərpası prosesi yüksək dəqiqlik və təhlükəsizlik şərtləri altında həyata keçirilir.

MƏLUMATLARIN BƏRPASI XİDMƏTLƏRİMİZ:

hddicon2

HDD Məlumat Bərpa Xidməti

ƏTRAFLI

usbflashicon

Flash Məlumat Bərpa Xidməti

ƏTRAFLI

.

raidicon

RAID Məlumat Bərpa Xidməti

ƏTRAFLI

ssdicon

SSD Məlumat Bərpa Xidməti

ƏTRAFLI