Xidmətlər

Images

Flash Disk Bərpası

SD , MicroSD , Compact Flash, XD Picture Card, Memory Stick Duo və s. tipli kartlardan məlumatlarının bərpası.